fbpx

Szkolenie z negocjacji: jak zmieniać strategie negocjacyjne w zależności od sytuacji

Szkolenie z negocjacji jest kluczowe dla sprzedawców, przedstawicieli handlowych i menedżerów sprzedaży, którzy dążą do osiągnięcia sukcesu w swojej karierze. Umiejętność zmieniania strategii negocjacyjnych w zależności od sytuacji jest niezbędna w trudnych rozmowach handlowych. W tym artykule przedstawiamy praktyczne porady, jak dostosować swoje negocjacje do różnych okoliczności, aby osiągnąć najlepsze rezultaty.

 1. Zrozumienie kontekstu

Pierwszym krokiem jest zrozumienie kontekstu, w jakim odbywają się negocjacje. Kluczowe czynniki, które wpływają na kontekst negocjacji, to:

 • Struktura rynku: Czy rynek jest konkurencyjny, czy monopolistyczny? Jaka jest Twoja pozycja na rynku?
 • Kultura organizacyjna: Jaka jest kultura negocjacyjna w Twojej firmie i u klienta? Czy przyjęcie bardziej agresywnej czy ugodowej strategii będzie lepsze w danej sytuacji?
 • Relacje z klientem: Czy relacja z klientem jest długotrwała, czy to jednorazowa transakcja? Jakie są wzajemne oczekiwania stron?
 • Cele negocjacyjne: Jakie są Twoje cele w negocjacjach i jakie są cele klienta? Czy są one komplementarne czy przeciwstawne?
 1. Wybór odpowiedniej strategii negocjacyjnej

W zależności od kontekstu negocjacji, możemy wybrać jedną z następujących strategii:

 • Strategia współpracy: Opiera się na dążeniu do porozumienia, które przyniesie korzyści obu stronom. Stosowana jest głównie w sytuacjach, gdy celem jest budowanie długotrwałych relacji.
 • Strategia rywalizacji: Stosowana, gdy celem jest osiągnięcie jak największej korzyści dla siebie, kosztem drugiej strony. Przykładem może być walka o kontrakt z ograniczoną liczbą dostawców.
 • Strategia unikania: Polega na unikaniu konfrontacji i dążeniu do utrzymania status quo. Stosowana jest, gdy istnieje ryzyko pogorszenia relacji z klientem.
 • Strategia uległości: W niektórych sytuacjach warto zgodzić się na ustępstwa, aby utrzymać dobre relacje z klientem lub uniknąć niekorzystnych konsekwencji.
 1. Dostosowanie taktyk negocjacyjnych

W zależności od wybranej strategii, możemy zastosować różne taktyki negocjacyjne:

 • Przy współpracy:
  • Budowanie relacji: Współpracuj z klientem, dzieląc się informacjami
  • Wyszukiwanie win-win: Dąż do rozwiązań, które przyniosą korzyści obu stronom, aby zbudować długotrwałe i satysfakcjonujące relacje.
  • Twórcze rozwiązania: Próbuj znaleźć nowe i innowacyjne pomysły, które mogą zaspokoić potrzeby obu stron.
 • Przy rywalizacji:
  • Twarda negocjacja: Stawiaj wysokie żądania i nie ustępuj, dopóki nie uzyskasz satysfakcjonującego wyniku.
  • Taktyka „dobrej i złej strony”: Jeden z negocjatorów może przyjąć rolę „złego gliniarza”, stawiając wysokie żądania, podczas gdy drugi może być „dobrym gliniarzem”, oferując ustępstwa i pokazując zrozumienie.
 • Przy unikaniu:
  • Odstąpienie od konfrontacji: Unikaj bezpośrednich konfrontacji i próbuj skupić się na wspólnych celach.
  • Przeniesienie odpowiedzialności: W niektórych przypadkach możesz przekazać odpowiedzialność za negocjacje komuś innemu, aby uniknąć konfliktu.
 • Przy uległości:
  • Ustępstwa: Bądź gotów do zgodzenia się na ustępstwa, aby utrzymać dobre relacje z klientem lub uniknąć niekorzystnych konsekwencji.
  • Zgoda na kompromis: Możesz zgodzić się na kompromis w zamian za jakąś korzyść w przyszłości, np. lepsze warunki w kolejnym kontrakcie.
 1. Dostosowanie komunikacji

Sposób komunikacji ma kluczowe znaczenie dla sukcesu negocjacji. Oto kilka porad, jak dostosować komunikację do wybranej strategii negocjacyjnej:

 • Przy współpracy: Stosuj język, który podkreśla współpracę, zrozumienie i dążenie do wspólnego celu. Unikaj agresywnych sformułowań i skoncentruj się na tym, co łączy obie strony.
 • Przy rywalizacji: Używaj języka, który pokazuje Twoje stanowisko i determinację. Możesz podkreślić swoje oczekiwania i być asertywny w komunikacji.
 • Przy unikaniu: Stosuj język, który unika konfrontacji i konfliktu. Skupiaj się na wspólnych celach i próbuj utrzymać spokojną i neutralną atmosferę.
 • Przy uległości: Wyrażaj swoją gotowość do ustępstw i zrozumienia dla potrzeb drugiej strony. Bądź uprzejmy i empatyczny, ale również jasno określ swoje granice.
 1. Monitorowanie i ewaluacja

Podczas trwania negocjacjiważne jest, aby monitorować postępy i oceniać skuteczność zastosowanej strategii. Oto kilka sposobów, aby to zrobić:

 • Analiza wyników: Sprawdź, czy osiągnięte rezultaty są zgodne z Twoimi celami. Jeśli nie, zastanów się, co można poprawić.
 • Feedback od klienta: Poproś klienta o opinię na temat negocjacji, aby dowiedzieć się, co można poprawić w przyszłości.
 • Refleksja: Po zakończeniu negocjacji, przemyśl, co poszło dobrze, a co można było zrobić inaczej. Wykorzystaj te wnioski, aby dostosować swoje podejście w przyszłych negocjacjach.

Podsumowanie

Szkolenie z negocjacji jest niezbędne dla sprzedawców, przedstawicieli handlowych i menedżerów sprzedaży, którzy chcą odnosić sukcesy w swojej dziedzinie. Umiejętność zmieniania strategii negocjacyjnych w zależności od sytuacji pozwala na skuteczne radzenie sobie z różnymi okolicznościami. W artykule przedstawiliśmy praktyczne porady dotyczące dostosowania negocjacji do kontekstu, wyboru odpowiedniej strategii, dostosowania taktyk i komunikacji oraz monitorowania i ewaluacji wyników. Stosując te wskazówki, można znacznie poprawić swoje umiejętności negocjacyjne i osiągnąć lepsze wyniki w rozmowach handlowych.