fbpx

„Praca to przedłużenie osobowości. To osiągnięcia. To jeden ze sposobów na zdefiniowanie siebie samego oraz określenie swojej wartości i poziomu człowieczeństwa”

Peter Drucker

Aktywizacja zawodowa Managerów poszukujących nowych wyzwań. 

Oparta na wieloletnim doświadczeniu szkoleniowym oraz rekrutacyjnym, a także profesjonalnych narzędziach wspierających rozwój talentów. 

Przygotowujemy kandydatów do przejścia przez proces rekrutacyjny od napisania CV po Assessment Center. 

Kładziemy szczególny nacisk na integrację talentów, doświadczeń zawodowych i umiejętności w unikalną na rynku pracy ofertę zawodową kandydata. 

 

Korzyści dla firmy:

 • Wsparcie Managerów opuszczających organizację
 • Wzmocnienie osób pracujących w firmie
 • Budowanie marki wartościowego pracodawcy (Employer Branding)
 • Przyciągnięcie talentów
 • Redukcja negatywnych opinii o firmie (media społecznościowe / portale pracownicze)

Korzyści dla pracownika

 • Diagnoza osobistych predyspozycji (talentów) – test predyspozycji
 • Wsparcie w znalezieniu dalszej drogi zawodowej (kolejne kroki w karierze / własny biznes / zmiana branży)
 • Intensywne wsparcie coachingowe (szybsze określenie dalszych celów / wsparcie mentalne w nowej sytuacji)
 • Bardzo praktyczne przygotowanie do udziału w rozmowach rekrutacyjnych (włącznie z symulacją rozmów w językach: polskim, angielskim, niemieckim – pod kątem: treści, mowy ciała, ubioru, postawy)
 • Praktyczne wsparcie szkoleniowe ułatwiające podjęcie kolejnych wyzwań (praktyczna rewizja kompetencji i wzmocnienie ich w kontekście kolejnych kroków)
 • Przygotowanie do udziału w procesach Assessment Center
 • Pomoc w przygotowaniu właściwego CV
 • Wsparcie w budowaniu marki osobistej (media / media społecznościowe / aspekty wizerunkowe)
 • Wsparcie mentorskie innych Executive Managerów (selektywnie wybranych podczas analizy oczekiwań zawodowych)
 • Networking z firmami zajmującymi się rekrutacją

Przebieg i elementy procesu

 • Wielowymiarowa diagnostyka zawodowa w zakresie mocnych stron oraz obszarów wymagających wzmocnienia, oparta na profesjonalnych narzędziach badawczych
 • Stworzenie planu rozwoju zawodowego
 • Przygotowanie aplikacji
 • Przygotowanie do przejścia procesu rekrutacyjnego
 • Wsparcie w rozmowach finalizujących podpisanie umowy o pracę