SZKOLENIE ZAWODOWY NEGOCJATOR® TO PROFESJONALNE SZKOLENIE Z NEGOCJACJI SKONCENTROWANE NA:

 • Doskonałym przygotowaniu negocjatorów do dostarczenia wyniku
 • Pracy z najczęściej spotykanymi sytuacjami i obiekcjami
  – przygotowujemy gotowe odpowiedzi i trenujemy ich używanie
 • Zrozumieniu „gry” jaką jest proces negocjacyjny i korzystaniu z tej wiedzy w rzeczywistych sytuacjach

Szkolenie z negocjacji prowadzone jest z autentyczną pasją, praktycznie i na konkretnych przykładach. Wierzymy bowiem, że tylko wtedy wiedza teoretyczna ma szansę zostać w pełni wykorzystana i właściwie przyswojona. Proponowana przez nas forma szkolenia z negocjacji jest doceniana przez uczestników. To dynamiczne zajęcia, pełne wartościowej wiedzy oraz przydatnych informacji. W połączeniu z doświadczeniem i charyzmą prowadzących składa się na interesujące wydarzenia, które angażują osoby z różnych środowisk.

Oferowane szkolenie z negocjacji to przede wszystkim szkolenie dla menedżera, który ze względu na specyfikę piastowanego stanowiska stale ociera się o problematykę umiejętnego prowadzenia negocjacji, tak w ramach negocjacji wewnątrz zespołu, jak i negocjacji z osobami spoza zarządzanej grupy zadaniowej. To także doskonałe szkolenie dla Key Account Manager’a, który odpowiada za kontakt z klientem i przekazywanie jego uwag do odpowiednich działów firmy.

Uczestnicy, którzy wzięli udział w szkoleniu, podkreślają kilka najważniejszych wartości:

SZKOLENIE Z NEGOCJACJI JEST WYJĄTKOWO PRAKTYCZNE

 • Oparte na rzeczywistych przykładach
 • Prowadzone przez praktyka z dużym doświadczeniem
 • Szkolenie ma dynamikę pozwalającą na szybkie wdrażanie nowych umiejętności, takich jak techniki perswazji oraz dostosowana do okoliczności mowa ciała

WYJĄTKOWE DOPASOWANIE DO KLIENTA

 • Błyskawiczne „wejście” w wartości i potrzeby klienta
 • Praca na bieżących przykładach z życia firmy
 • Scenki negocjacyjne oparte są o realia firmy i dzięki temu dają szansę na natychmiastowe wykorzystanie

SZKOLENIE Z NEGOCJACJI POZWALA OMINĄĆ RZECZYWISTE OBIEKCJE

 • Obiekcje przestają stanowić problem i hamować proces
 • Technika omijania obiekcji GAP’S© jest wyjątkowo skuteczna
 • W czasie treningu używamy najczęściej spotykanych obiekcji i przygotowujemy odpowiednią strategię pracy

Zdobyte podczas szkolenia z negocjacji umiejętności mają wszechstronne zastosowanie. Na ich bazie można budować przekonywujące wystąpienia publiczne oraz skuteczne rozmowy handlowe. W tym aspekcie szkolenie z negocjacji może stanowić doskonałe uzupełnienie szkolenia sprzedaży. Jako szkolenie dla menedżera oferowany kurs dostarcza niezbędnej wiedzy oraz praktycznych umiejętności prowadzenia negocjacji i dążenia do wypracowania kompromisu.

Ten sam kurs dedykujemy osobom pełniącym funkcje Opiekuna Klienta. Zdobyte podczas szkolenia dla Key Account Manager’a praktyczne umiejętności ułatwiają komunikację z trudnym klientem, w szczególności podczas procesu reklamacji. Dysponując szerokim wachlarzem narzędzi niezbędnych do skutecznego negocjowania Key Account Manager jest w stanie zaoferować klientowi korzystne dla niego rozwiązanie, które nie narazi firmy na dodatkowe koszty lub problemy. Dodatkowym atutem szkolenia dla Key Account Manager’a jest umiejętność odpowiedniego filtrowania i przekazywania stanowiska klienta do poszczególnych działów firmy. Dzięki temu w ramach struktur organizacyjnych przedsiębiorstwa nie dochodzi do tzw. przekazywania negatywnych emocji i generowania sytuacji stresowych, co bardzo często ma miejsce w sytuacji, w której Opiekun Klienta nie jest w stanie oddzielić emocji od przekazywanych treści.

Szkolenie z negocjacji składa się z 2 części, po 2 dni każda oraz możliwości pracy indywidualnej z uczestnikami, po skończeniu szkolenia.
konstrukcja treningu pozwala na skorzystanie z części 2-ej opcjonalnie.

ZAWODOWY-NEGOCJATOR® CZ. 1 (2 DNI)

PRE-WORK (2-5 TYGODNI PRZED SZKOLENIEM)

 • Przygotowanie warunków współpracy z jednym wybranym klientem
 • Materiał jest wykorzystywany podczas role-play (kamera)
 • W miarę możliwości pracujemy na rzeczywistych danych

CHARAKTERYSTYKA PROCESU NEGOCJACYJNEGO

 • Czym są negocjacje
 • Warunki skutecznych negocjacji
 • Definicja rzeczywistego przedmiotu (celu) negocjacji

ODDZIELENIE LUDZI OD INTERESÓW

 • Teoria konfliktu
 • Jak to ma działać na moją korzyść
 • Dlaczego trzeba pamiętać o tym zawsze

ETAPY NEGOCJACJI 2xPR

 • (P) Przygotowanie (cele moje i ich, scenariusze, ustępstwa, nastawienie
  postawa, dane, uczestnicy, kryteria, osiąganie czy unikanie)
 • (R) Rozmowy
 • (P) Porozumienie
 • (R) Realizacja
  Jak działać na każdym etapie w przypadku niepowodzenia

KIEDY ZACZYNAĆ I KIEDY NIE NEGOCJOWAĆ

 • Negocjacje vs. Sprzedaż
 • Do czego są negocjacje w całym procesie przekonywania
 • Najczęstsze błędy negocjacyjne

STRATEGIE I TAKTYKI NEGOCJACYJNE

 • Jak rozróżnić, zrozumieć i naprawdę zastosować poszczególne taktyki
 • Taktyki negocjacyjne (manipulacyjne – używane świadomie i nieświadomie)
 • Taktyki asertywne
 • Etapy i warianty „gry” pozycyjnej

OMIJANIE OBIEKCJI – GAPS

 • Jak zarządzać odmową
 • Trudny klient / sytuacja

ZARZĄDZANIE EMOCJAMI WŁASNYMI I INNYCH
Profilaktyka anty-stresowa

 • Nieoczekiwane sytuacje w trakcie negocjacji

BATNA / WATNA

 • Twoja i ich
 • Określenie granic negocjacyjnych

UMIEJĘTNOŚĆ LICZENIA

 • Jak prezentować liczby (od czego zacząć)
 • Szybkie liczenie w pamięci
 • Argumentacja cenowa / sztuka ustępowania (kiedy, co w zamian, ile razy)

JĘZYK CIAŁA

 • Jak rozpoznawać i rozumieć (bez nad-interpretacji)
 • Jak wpływać (prowadzenie rozmówcy)
 • Wybór miejsca podczas negocjacji

ROLE PLAY (SCENKI Z KAMERĄ)

Praktycznie cały drugi dzień szkolenia – uczestnik otrzymuje nagraną scenkę

ZAWODOWY NEGOCJATOR® CZ. 2 (2 DNI)

POWT.RZENIE I ANALIZA MATERIAŁ.W Z CZ.1

 • Praktyczne zastosowanie wiedzy
 • Trudne zagadnienia
 • Analiza nagrań z poprzedniego szkolenia (refleksje, wnioski, plan) – utrwalenie materiału

TYPOLOGIA NEGOCJATORÓW

 • Rozpoznanie własnych preferencji negocjacyjnych
 • Preferencje rozmówcy
 • Dopasowanie taktyk i strategii (ja vs. rozmówca/y)
 • Ocena własna vs. postrzeganie innych

TECHNIKI ZMIANY PERSPEKTYWY

 • Przedstawienie innego sposobu patrzenia na obiekt negocjacji
 • Kiedy zmienić własną perspektywę bez uszczerbku dla procesu

ZADAWANIE PYTAŃ NAPROWADZAJĄCYCH

 • Lista najczęściej spotykanych obiekcji
 • Technika obejścia GAP’S©.
 • Przeramowanie – czyli wyjątkowość mojej oferty

GRY NEGOCJACYJNE

 • Praktyczne wykorzystanie wiedzy
 • Nawykowe stosowanie technik
 • Intensywność pracy z nowymi umiejętnościami
 • Bieżący feedback i analiza trenera – w trakcie gry i po jej zakończeniu

KREOWANIE STRETEGII NEGOCJACYJNYCH DLA KLEINTA

 • Praca indywidualna (1 to 1)
 • Budowanie etapów i strategii negocjacyjnych dla określonego klienta
 • Sposób komunikacji podczas spotkań i poza spotkaniami
 • Ta część szkolenia jest opcjonalna i każdorazowo uzgadniana indywidualnie

TECHNOLOGIA 2-GIEJ CZĘŚCI SZKOLENIA

 • Silnikiem szkolenia są gry szkoleniowe, podczas których uczestnicy doświadczają praktycznie poznanych technik i dzięki temu dobrze je zapamiętują
 • Trener-coach wpływa na zmianę nawyków i mentalne nastawienie podczas całego szkolenia
 • Trener modeluje techniki pokazując, jak ich używać w odniesieniu do poszczególnych typów negocjatorów oraz specyficznych sytuacji negocjacyjnych.

PODSUMOWANIE - GŁÓWNE ZAGADNIENIA PORUSZANE PODCZAS SZKOLENIA:

 • Proces przygotowania do negocjacji handlowych i prawidłowe zdefiniowanie celów negocjacyjnych
 • Konflikt: geneza, szansa i części składowe konfliktu.
 • Etapy procesu negocjacyjnego w praktyce
 • Skuteczne metody argumentacji.
 • Praktyczne wykorzystanie zróżnicowanych technik negocjacji.
 • Budowanie strategii
 • Kontrola i wpływ emocji na przebieg negocjacji (praktyczne zarządzanie stresem, zarówno swoim jak i rozmówcy)
 • Praktyczna praca z pytaniami, wątpliwościami i obiekcjami klienta, o ile takowe się pojawią
 • Metody rozpoznania potrzeb i stylu negocjacji oponenta.
 • Intuicyjna typologia negocjatorów

Szczegółowy program szkolenia z negocjacji zostanie dopasowany do specyfiki firmy i grupy
Miejsce i termin szkolenia: do ustalenia

Szkolenie dedykowane dla stanowisk: Manager, Key Account Manager