fbpx

Biznes stawia przed nami wiele wymagań w zakresie umiejętności sprzedaży, negocjacji, marketingu, logistyki, finansów czy zarządzania. Rozwijają je między innymi szkolenia sprzedaży, szkolenie z negocjacji, wystąpień publicznych oraz mowy ciała.
Wszystkie te umiejętności łączy zdolność skutecznej komunikacji i jest ona tak samo ważna dla funkcjonowania każdego działu, jak i samej firmy.

Rozwój umiejętności komunikacji u pracowników następuje w kontekście współpracy w zespołach, a także z klientami wewnętrznymi i zewnętrznymi. Te aspekty często okazują się kluczowe, jeśli chcemy mieć sprawnie funkcjonującą i przynoszącą zyski firmę.

Kiedy pojawia się konieczność przeprowadzenia takiego szkolenia?

 • pracownicy zajmują się szukaniem problemów, a nie rozwiązań
 • o ważnych usterkach managerowie dowiadują się z opóźnieniem
 • pewne błędy powtarzają się regularnie i nie działa udzielana pracownikom informacja zwrotna
 • brakuje orientacji na klienta i doprecyzowania potrzeb, przez co decyzje oparte są na błędnych założeniach
 • wewnątrz firmy i w relacjach z klientami pojawiają się konflikty, które nie zostały rozwiązane
 • pojawia się przerzucanie odpowiedzialności i winy za porażki, wrogość pomiędzy działami i pracownikami

Co daje inwestycja w doskonalenie umiejętności skutecznej komunikacji?

 • pracownicy komunikują się precyzyjnie i każdy wie, co ma robić
 • to, co nie działa, jest szybko eliminowane, panuje klimat uczenia się i wniosków
 • zespoły mają krótkie odprawy, decyzje zapadają sprawnie
 • zespoły osiągają synergię dzięki sprawnej współpracy
 • managerowie rozwijają pracowników, wzmacniają ich zaangażowanie
 • znikają kosztowne „posiedzenia” i „narady”, na których nic się nie wydarza

Zawartość szkolenia Sztuka Komunikacji

Szkolenie Sztuka Komunikacji, oparte jest na kilku etapach, w których uczestnicy poznają kolejno największe pułapki komunikacyjne, takie, które prowadzą do nieporozumień i konfliktów. Narzędzia precyzowania znaczeń, komunikowania się w zrozumiały sposób, udzielania informacji zwrotnych i współpracy gwarantującej synergię i rozwój zespołów.

Przykładowe pułapki komunikacyjne, w które może wpaść każdy

 • GENERALIZACJE – to tak ogólny język, że każdy może zrozumieć coś innego. Generalizacja może być także krzywdząca i odciąć osobę od możliwości zmiany zachowania: „ty zawsze coś palniesz”
 • ZAŁOŻENIA – mają miejsce, gdy zaczynamy czytać w myślach i wiemy lepiej, co myśli osoba niż ona sama.
  Założenia są wrogiem pracowników i managerów, ponieważ na ich podstawie oferujemy nieadekwatne działania, a co za tym idzie zmniejszamy przychód firmy i spowolniamy jej rozwój
 • BEZKIERUNKOWE ALUZJE – to sytuacja, kiedy pracownicy oczekują, że ktoś będzie czytał w ich myślach.
  Niebezpieczeństwo takich komunikatów polega na tym, że druga strona może nie wyczytać między słowami naszej aluzji i nie zmieni nic w swoim działaniu
 • KRYTYKA – bazuje ona na negatywnym stanowisku i często zamyka drogę do poprawy działań u pracownika.
  „To nie zadziała” znaczy prawie to samo, co „Jak możemy zagwarantować, że ten pomysł zadziała?” – z tą tylko różnicą, że drugie zdanie prowokuje konkretne przemyślenia i wnioski, a pierwsze odcina tę drogę

Świadomość tego rodzaju „ślepych uliczek” komunikacji pozwala pracownikom najlepiej inwestować swój czas pracy i przynosić konkretne rezultaty. Dlatego jest to tak ważne, kiedy chcemy, aby zespół komunikował się sprawnie i współpracował osiągając efekty.

Skuteczne narzędzia komunikacji w firmie (przykłady)

 • PRECYZOWANIE ZNACZEŃ – to zestaw narzędzi umożliwiających szybkie ustalenie, że rozmówcom chodzi o to samo (drzewo, to dla każdego trochę inne drzewo – jedna osoba pomyśli o jabłoni, a druga o choince). W tym obszarze uczestnicy szkolenia z komunikacji uczą się:
  • Doprecyzować znaczenie tego, co mówi ktoś inny
  • Klarownie przedstawić swój komunikat i sprawdzić, czy pracownik zrozumiał przekaz
  • Uruchomić pętlę komunikacji i korzystać z niej aż do momentu kontraktu
 • UDZIELANIE INFORMACJI ZWROTNYCH – kluczowa umiejętność managerów i pracowników, którzy tworzą skutecznie działające zespoły:
  • Kiedy udzielać feedbacku
  • Jak skonstruować informację, aby druga strona chciała ją przyjąć i wykorzystać to do osobistej zmiany
 • WYZNACZANIE CELÓW – w przypadku problemów personalnych pracownicy zwykli mawiać: „Ja nie wiedziałem co mam robić” lub „Nie wiedziałem, że robię coś nie tak”.
  Aby uniknąć ogromnego ryzyka finansowego i prawnego związanego z taką sytuacją, uczymy managerów wyznaczać klarowne cele, poprzez:
  • Umiejętność tworzenia klarownego przekazu, który jest w stanie zrozumieć rozmówca
  • Ustalenie kluczowych punktów „podparcia” (stołek nie przewróci się tylko wtedy, kiedy ma wszystkie nogi)
   • Co dokładnie – jaki ma być efekt
   • Kto
   • Na kiedy
   • Kontrakt (zdobycie potwierdzenia, że pracownik wykona w ten sposób zadanie) i jeśli potrzeba ustalenie punktów kontrolnych
 • PRZEJŚCIE „TRANSLATION GAP” – między tym, czego chce firma i czego chce szef, a tym, czego chce pracownik występują naturalne luki. Dobry manager to taki, który umie je skutecznie przejść, tworząc łańcuch motywacji i korzyści oraz pokazać pracownikowi, dlaczego warto się w to działanie głęboko zaangażować

Technologia szkolenia ze skutecznej komunikacji

 • Szkolenie ze skutecznej komunikacji w firmie, podobnie jak: szkolenie sprzedaży, szkolenie negocjacje, szkolenie wystąpienia publiczne i szkolenie mowa ciała oparte są w pełni o nowoczesne metody uczenia dorosłych
 • Przekaz wykorzystuje różnorodne narzędzia, takie jak: filmy szkoleniowe, przykłady jak to robią najlepsi managerowie, demonstracje trenera, praca w grupach, scenki przed kamerą, uczenie się z doświadczenia
 • Uczestnicy szkolenia mają możliwość zmiany własnych nawyków, dzięki pracy w scenkach, pod okiem trenera, który pomaga im dokonać realnej zmiany
 • Jeśli zachodzi taka potrzeba oferujemy uczestnikom możliwość skorzystania z narzędzi takich jak:
  • Testy osobowości i testy silnych stron (Gallup, MBTI)
  • Przeprowadzeniem testu i informacją zwrotną zajmuje się certyfikowany doświadczony trener

Zarządzenie zmianą w firmie

Po szkoleniu Sztuka Komunikacji managerowie otrzymują manual do przeprowadzenia spotkań z zespołami. Gwarantuje to osiągnięcie najlepszych efektów w zmianie kultury współpracy w firmie i tworzących ją zespołach. Coaching „one to one” okazuje się często dodatkowym wsparciem, w sytuacji, kiedy managerowie napotykają naturalne trudności z integracją zespołu i zbudowaniem nowych nawyków u pracowników.

Informacje organizacyjne

Rekomendowany czas trwania szkolenia to 2 dni.
Miejsce uzależnione jest od preferencji klienta.
Jesteśmy mobilni w kraju i za granicą.
Optymalna liczba uczestników to 12-14 osób.
Zawartość szkolenia jest każdorazowo dopasowana do potrzeb klienta i branży.