fbpx

Kultowe szkolenie sprzedaży oparte o kluczowe umiejętności, jakie chcemy widzieć u idealnych sprzedawców:

 • Głęboka determinacja do zdobycia klienta i oferowania mu wartości
 • Szybkie nawiązywanie dobrego kontaktu
 • Doskonała mowa ciała i wygląd zachęcający do podjęcia współpracy
 • Sprawna praca na korzyściach i przedstawianie uzasadnionych propozycji
 • Finalizowanie sprzedaży
 • Skuteczna praca z obiekcjami
 • Sprzedaż kompleksowa
 • Rozwijanie biznesu klienta

Często wydaje nam się, że ćwiczenia i pot na poligonie są stratą czasu i nie zawsze widać to od razu, że dobrze wyszkolony sprzedawca wróci od klienta z dużo większym zamówieniem i pozostawi po sobie wrażenie, które zaowocuje dalszą współpracą.

Bądźmy jednak szczerzy – realia są inne. Sprzedawcy to często największe marudy w firmie. Dlaczego tak się dzieje?
Często nie mając odpowiednich umiejętności, nie są w stanie przekonać klienta, a to prowadzi ich do wniosku, że firma daje za mało rabatu.

Niektóre osoby mają do sprzedaży silne naturalne predyspozycje, ale nawet oni popełniają wiele błędów, które kosztują firmę utratę sprzedaży. Doskonali sprzedawcy nie rodzą się sami – doskonali sprzedawcy, to sprzedawcy dobrze wytrenowani. To ludzie, którzy wiedzą jak działają: dobre techniki sprzedaży, techniki perswazji, negocjacje czy mowa ciała.

Podczas treningu TECHNIK SPRZEDAŻY

 • podłączamy „silnik sprzedażowy” uczestników do naturalnego paliwa, jakim jest sukces
 • uczymy elitarnych technik sprzedaży i perswazji, nawiązywania kontaktu z każdym człowiekiem, w zależności od jego typu osobowości, kontekstu działania i stylu pracy
 • pokazujemy, jak wykorzystać pierwsze 10 sekund rozmowy, aby zdobyć uwagę i zainteresować klienta
 • uczymy, jak praktycznie wykorzystać techniki perswazji, aby narysować w umyśle klienta obraz korzyści wynikających ze współpracy i zakupu
 • pokazujemy, w jaki sposób doprowadzić do sytuacji, aby klient sam zapytał o produkt i do końca rozmowy miał pewność, że decyduje się na coś wyjątkowo wartościowego
 • uczymy zrozumienia natury obiekcji i skutecznej pracy z nimi, za pomocą zaawansowanych technik perswazji

Wszystko to pozwala przygotować sprzedawców do niezwykle sprawnego poruszania się w takich obszarach, jak: omijanie obiekcji, techniki perswazji, negocjacje, techniki sprzedaży i mowa ciała.

Firmy, których sprzedawcy wzięli udział w szkoleniu sprzedaży, podkreślają kilka najważniejszych wartości:

 • SZKOLENIE OPARTE JEST NA PROSTYCH TECHNIKACH
  • w sytuacji presji sprawdzają się krótkie i proste techniki
  • łatwo je zapamiętać i praktycznie używać
  • są skuteczne, dzięki elementom nowoczesnej perswazji
 • WYJĄTKOWE DOPASOWANIE DO KLIENTA
  • znajomość uniwersalnych wartości i potrzeb kupujących
  • wejście w ich świat za pomocą technik budowania kontaktu
  • prosta prezentacja pokazująca korzyści
 • POZWALA OMINĄĆ OBIEKCJE
  • obiekcje przestają stanowić problem i hamować proces sprzedaży
  • technika omijania obiekcji GAP’S® jest wyjątkowo skuteczna
  • w czasie treningu używamy najczęściej spotykanych obiekcji i przygotowujemy odpowiedzi na nie

Dlatego jest to tak ważne, jeśli chcemy mieć skutecznych sprzedawców, którzy przyprowadzą nam klientów i osiągną wynik.

Zawartość treningu techniki sprzedaży CZ. I (dwa dni)

MODUŁ I
DOSKONAŁE PRZYGOTOWANIE

 • świadomość tego, co chcesz osiągnąć – osobiście i firmowo
 • znajomość wartości i potrzeb biznesowych klienta oraz kontekstu jego funkcjonowania jako osoby
 • stworzenie argumentów – materiałów pod potrzeby klienta

MODUŁ II
ISTOTA I CELOWOŚĆ PRZEKAZU PERSWAZYJNEGO

 • psychologiczna reakcja klienta na sprzedaż – co wywołuje opór rozmówcy?
 • jak prowadzić proces sprzedaży nie wywołując oporu – w tym zakresie szkolenie oferuje wyjątkowy zestaw technik perswazji
 • techniki budowania dobrego kontaktu

MODUŁ III
PREZENTACJA OFERTY W OPARCIU O JĘZYK KORZYŚCI I USP PRODUKTU

 • budowanie drzewa argumentów
 • sprawne posługiwanie się korzyściami za pomocą technik werbalnych i niewerbalnych
 • używanie uniwersalnych i indywidualnych korzyści klienta
 • zrozumienie i wykorzystanie pojęcia: sprzedaż perswazyjna

MODUŁ IV
PYTANIA, WĄTPLIWOŚCI I OBIEKCJE KLIENTA

 • rodzaje obiekcji i sposoby na omijanie obiekcji (konkretne techniki sprzedaży i techniki perswazji)
 • lista najczęściej spotykanych obiekcji, które blokują sprzedawcom wykonanie zadań, jeśli nie wiedzą, co wtedy zrobić
 • omijanie obiekcji techniką GAP’S®
 • przeramowanie – czyli wyjątkowość mojej oferty na tle rynku

MODUŁ V (DZIEŃ DRUGI)
SCENKI PRZED KAMERĄ

 • trudność scenek narasta stopniowo podczas szkolenia
 • trener zamienia się rolami ze sprzedawcą i modeluje użycie technik
 • nagrania odnoszą się do mowy ciała sprzedawcy i budują jego samoświadomość

Technologia szkolenia sprzedaży

Silnikiem napędowym jaki posiada to szkolenie sprzedaży jest warsztat sprzedażowy, oparty na realnych sytuacjach z terenu, podczas którego uczestnicy doświadczają praktycznie poznanych technik i dzięki temu dobrze je zapamiętują.

Trener-coach wpływa na zmianę nawyków i mentalne nastawienie sprzedawców. Szkolenie z nowoczesnej sprzedaży jest często dla nich silnym bodźcem motywującym do osiągania ponadprzeciętnych wyników.

Podczas całego szkolenia trener modeluje techniki pokazując, jak ich używać.

To jest tylko opcja w programie szkolenia, ale niektóre firmy podejmują decyzję o wspólnej pracy z trenerem w terenie. Wówczas sprzedawcy i ich managerowie mogą zobaczyć, jak trener sprzedaje i pracuje z obiekcjami bezpośrednio u klienta. Wspólny dzień pracy jest ogromną wartością dla sprzedawcy, a jeszcze lepsze jest to, że uczy jego kierownika, jak skutecznie poprowadzić trening w terenie, aby sprzedawca stale rozwijał swoje praktyczne umiejętności.

Zawartość treningu techniki sprzedaży CZ. II (dwa dni)

TRENING UTRWALAJĄCY
Ludzki mózg uczy się przez powtórzenia – wiedzą to reklamodawcy, najlepsi prezenterzy oraz managerowie. Jeśli chcemy osiągnąć ponadprzeciętne wyniki sprzedaży warto mieć świadomość, że rezultaty przychodzą dzięki wysiłkom treningowym. Druga część szkolenia sprzedaży znacząco pogłębia biegłość praktycznego zastosowania technik i sprawia, że sprzedawcy „wciągają je głęboko do mięśni”. Dzięki temu skuteczność staje się ich stylem bycia.
Takie podejście gwarantuje, że wzmocnimy efekty treningu i nie pozwolimy, aby prześlizgnęły się osoby ukrywające braki kompetencji pod wymówkami zewnętrznych trudności.

MODUŁ I
TECHNIKA OMIJANIA OBIEKCJI GAP’S®

 • wytrenowanie każdego elementu do perfekcji
 • techniki antystresowe (opanowanie emocji podczas pracy z trudnym klientem)
 • praca ciałem i głosem
 • doprowadzenie do automatyzmu stosowania techniki

MODUŁ II
SPRZEDAŻ WARTOŚCI

 • świadomość USP naszej oferty i jej przewag konkurencyjnych
 • techniki finalizowania transakcji (zamknięcia sprzedaży)
 • praktyczne grupowanie klientów

MODUŁ III
DRZEWO ARGUMENTÓW

 • połączenie oferty firmy z uniwersalnymi wartościami klientów
 • używanie obrazowego języka
 • wsparcie rozmowy świadomą gestykulacją
 • zaawansowane techniki piętrzenia korzyści

MODUŁ IV
REDEFINICJA I PARAFRAZA PERSWAZYJNA

 • dodatkowe zaawansowane techniki pracy z obiekcjami
 • zmiana kierunku rozmowy na aspekty znajdujące się wyżej w hierarchii driverów klienta
 • podmiana problemu na rozwiązanie
 • intensywny „sparing” obiekcji

MODUŁ V
PRZERAMOWANIE

 • znajdowanie pozytywnego kontekstu dla obiekcji klienta
 • wypracowanie listy gotowych zwrotów
 • trening sprawnego sytuacyjnego wykorzystania techniki przeramowania

MODUŁ IV (DZIEŃ DRUGI)
SCENKI PRZED KAMERĄ

 • praktyczne sytuacje, gdzie wykorzystujemy techniki sprzedaży i techniki perswazji
 • praktyczne demonstracje trenera
 • połączenie takich elementów jak: perswazja słowna, mowa ciała, praca głosem, matematyka handlowa, negocjacje i innych

Implementacja szkolenia sprzedaży

Zawartość szkolenia jest każdorazowo modyfikowana do potrzeb specyfiki branży, produktu lub usługi, a także dotychczasowych szkoleń, które odbyły się w firmie.

Istnieją branże, w których funkcjonuje model doradczy – w innych sprawdza się model sprzedaży bezpośredniej. Efektem szkolenia sprzedaży jest model sprzedaży perswazyjnej, który staje się własnością firmy. Definiuje on proces sprzedaży (kroki sprzedaży) oraz jego kluczowe elementy i stanowi jednocześnie standard, według którego managerowie sprzedaży mogą weryfikować umiejętności swoich sprzedawców.

Na życzenie klienta tworzymy adekwatne check-listy umiejętności sprzedażowych, a także przeprowadzamy weryfikację poziomu umiejętności sprzedawców. Dzięki temu managerowie zyskują praktyczną wiedzę, nie tylko o tym jak działają poszczególne techniki sprzedaży czy techniki perswazji, ale także jak rozwijać umiejętności swoich ludzi w przyszłości.

Materiały szkoleniowe mają praktyczny format:

 • karty wielkości kredytowej, ilustrujące techniki sprzedaży i techniki perswazji w wygodnym etui, które można wozić w aucie lub schować w kieszeni
 • filmy formatu 60 sekund pokazujące jak skutecznie wykorzystać poznane techniki sprzedaży w handlowej konwersacji
 • broszury szkoleniowe wymuszające pracę własną, notatki i zaangażowanie, które skutkuje zapamiętaniem materiału.

Jeśli zachodzi taka potrzeba szkolenie sprzedaży wzbogacane jest elementami ze szkoleń:

 • szkolenie negocjacje,
 • szkolenie mowa ciała
 • szkolenie technik perswazji
 • szkolenie wystąpienia publiczne.

Szkolenie sprzedaży adresujemy do sprzedawców pracujących na rynku tradycyjnym, nowoczesnym, hurtowym, DIY, a także do branż świadczących usługi dla biznesu i tworzących swój produkt od podstaw pod potrzeby klientów.