fbpx

Unikalne szkolenie, dzięki któremu poznasz techniki perswazji i nauczysz się je stosować

SZKOLENIE PRAKTYK PERSWAZJI TO KONCENTRACJA PRZEDE WSZYSTKIM NA:

 1. Przechodzeniu przez bariery przekonań rozmówcy, których nie można przejść klasycznymi modelami opierając się jedynie na świadomych procesach
 2. Warsztacie przygotowania odpowiedzi rozbrajających najtrudniejsze obiekcje rozmówcy (Aspekt merytoryczny i praktyczny jest tu zbliżony do kwestii poruszanych przez szkolenie z negocjacji)
 3. Mistrzowskim używaniu języka wpływu i tworzeniu sytuacji, w których rozmówca sam podejmuje decyzję zakupową

szkolenie techniki perswazjiRozmówca ma prawo czegoś nie rozumieć i mieć obiekcje – naszym zadaniem jest je wyjaśnić w taki sposób, aby nie stracił on dobrej okazji, a jednocześnie nie czuł się zmanipulowany przez techniki perswazji. Kluczowe jest tutaj m.in. wywieranie wpływu, które w wyniku nieumiejętnego stosowania praktyk perswazji może przynieść skutek odwrotny od zamierzonego, jednocześnie trwale podkopując nasze zaufanie u rozmówcy. 

UCZESTNICY, KTÓRZY WZIĘLI UDZIAŁ W SZKOLENIU, PODKREŚLAJĄ KILKA NAJWAŻNIEJSZYCH WARTOŚCI:

PRAKTYCZNY WYMIAR TRENINGU

 • Oparte na obiekcjach, pojawiających się w bieżących aktywnościach firmy
 • Uczestnicy otrzymują gotowe formuły perswazyjne, a następnie samodzielnie tworzą przekaz wykorzystujący konkretne techniki perswazji
 • Wpisujemy techniki w naturalny styl komunikacyjny rozmówcy

NOWE UMIEJĘTNOŚCI

 • Techniki ćwiczymy z uczestnikami do poziomu nawyku
 • Trener na bieżąco modeluje właściwe użycie technik
 • Trenerzy są praktykami, którzy świetnie posługują się tym czego uczą, dzięki czemu szkolenie z technik perswazji dalekie jest od zagrzebywania się w aspektach teoretycznych procesu przekonywania

ELITARNOŚĆ

 • Techniki, które zdobyły najwyższą skuteczność w służbach wywiadowczych, biznesie i terapii
 • Posiadanie takich umiejętności daje poczucie wyjątkowej skuteczności, także osobom przygotowującym wystąpienia publiczne
 • Pojęcie „trudny rozmówca / klient” nabiera innego znaczenia

SZKOLENIE SKŁADA SIĘ Z 2 CZĘŚCI PO 2 DNI KAŻDA.
KONSTRUKCJA TRENINGU POZWALA NA SKORZYSTANIE Z CZĘŚCI 2-EJ OPCJONALNIE. 

SZKOLENIE PRAKTYK PERSWAZJI CZ. 1 (2 DNI)

PRZEKAZ PERSWAZYJNY – CO TO JEST

 • Czym jest perswazja i jak ją praktycznie wykorzystać
 • Szybka transformacja: z teorii w praktykę
 • Precyzyjne określenie wyniku komunikacji: najpierw co – później jak

LUDZKIE DRZEWO

 • Jak powstają zachowania i jak wykorzystać tą wiedzę uzyskując wynik
 • Wykorzystanie emocji w komunikacji perswazyjnej
 • Wpływ (zmiana) nastawienia na rezultat końcowy
 • Jak wpływać na zmianę przekonań swoich rozmówców
 • Środowisko i kontekst a perswazja – kto wpływa na kogo i jak

RODZAJE KOMUNIKACJI

 • Jak dobrać rodzaj komunikacji do określonej sytuacji i odbiorcy
 • Jaka komunikacja jest najbardziej skuteczna
 • Świadome wyłapywanie niespójności komunikacyjnych
 • Uśmiech i pokazanie środkowego palca może nie wystarczyć
 • Co oznacza tzw. komunikacja pod-progowa

JAK SIĘ UCZYMY

 • Jak pozyskujemy nowe umiejętności (te dobre i te złe)
 • Jak je utrwalamy
 • Jak nauczyć się automatycznego stosowania technik perswazyjnych

ZNACZENIE PERCEPCJI

 • Co oznaczają fakty
 • Jak „wytrącić” rozmówcę z jego perspektywy
 • Jak nie zablokować własnej percepcji

PARAFRAZA JAKO NARZĘDZIE WPŁYWU

 • Jak wpływać na innych za pomocą parafrazy
 • Zaskakujące funkcje parafrazy handlowej
 • Wpływ parafrazy na kontrolę rozmowy

HIPNOTYZERY PERSWAZYJNE

 • Hipnoza konwersacyjna w skutecznej komunikacji
 • Budowanie zdań skłaniających do innego kierunku myślenia u rozmówcy
 • Obrona przed manipulacją
 • Jak uniknąć nieświadomego stawiania własnej propozycji w złym świetle, czyli: „niech pan nie myśli, że chcę pana oszukać”

PREZENTACJA PERSWAZYJNA

 • Budowanie zainteresowania rozmówcy
 • Określenie długości skutecznego komunikatu
 • Narzędzia do budowania efektywnej argumentacji

DLACZEGO LUDZIE KUPUJĄ I NIE KUPUJĄ

 • Trójkąt zakupów
 • Jak „łamać” blokady zakupowe (i perswazyjne)
 • Jak prowokować potrzeby zakupowe przez pytania perswazyjne

ROLE PLAY (SCENKI Z KAMERĄ)

Praktycznie cały drugi dzień szkolenia – uczestnik otrzymuje nagraną scenkę

SZKOLENIE PRAKTYK PERSWAZJI CZ. 2 (2 DNI)

POWTÓRZENIE I ANALIZA MATERIAŁÓW Z CZ.1

 • Praktyczne zastosowanie wiedzy
 • Trudne zagadnienia
 • Analiza nagrań z poprzedniego szkolenia (refleksje, wnioski, plan)
 • Utrwalenie materiału, dopasowanie taktyk (ja vs. rozmówca/y)

JĘZYK KORZYŚCI ROZMÓWCY

 • Jak sprawdzić, co jest ważne dla rozmówcy
 • Jak „podbijać” atrakcyjność mojej informacji

ZAMYKANIE TRANSAKCJI

 • Sygnały zamknięcia (zakupu)
 • Dlaczego i kiedy zamykać transakcję (kiedy jej nie zamykać)
 • Zamknięcia w praktyce (warsztat praktycznego korzystania)

DOSTROJENIE – TECHNIKI PRACY CIAŁEM I GŁOSEM

 • Jak: siedzieć, stać, ruszać się – aby przekonywać skuteczniej
 • Jakiego języka używać
 • Jak mówić, a jak nie mówić, aby zwiększyć skuteczność perswazyjną

TECHNIKI RETORYCZNE

 • Obrona przed retoryką
 • Zdania pozornie logiczne
 • Zaczepki bezkierunkowe

IMPLIKACJE

 • Zaawansowane techniki hipnotyczno-perswazyjne
 • Jak budować komunikat na słowach rozmówcy
 • Jak kreować „apetyt” na zaplanowany rezultat
 • Jak omijać obiekcje / jak odróżnić rzeczywiste od pozornych
 • Warsztat zwrotów gotowych do natychmiastowego użytku (tailor made)
 • Specjalne ćwiczenia budujące nawyki aktywnego stosowania technik
 • Co zrobić z rozmówcami, którzy mówią: „nie, bo nie”

DODATKOWE TECHNIKI PERSWAZYJNE

 • Ramowanie / prze-ramowanie
 • Prze-definiowanie
 • Zmiana wskaźnika odniesienia
 • Presupozycje (zdania i pytania z tezą)

FILMY SZKOLENIOWE Z TECHNIKAMI PERSWAZJI

 • Każdy uczestnik ma natychmiastowy dostęp do filmów z gotowymi technikami
 • Rozumie kontekst i potrafi wykorzystać filmy do samodoskonalenia

ROLE PLAY (SCENKI Z KAMERĄ)

 • Konieczność natychmiastowego wykorzystania nowych umiejętności
 • Bezpieczne warunki do treningu nowych umiejętności
 • Feedback grupy – różna perspektywa tego samego zdarzenia
 • Nagranie (tylko dla uczestnika) stanowiące materiał do analizy po szkoleniu

PODSUMOWANIE, CZYLI GŁÓWNE ZAGADNIENIA PORUSZANE PODCZAS SZKOLENIA:

 1. Tworzenie celu perswazyjnego poprzez określenie, co będzie myślał i pamiętał rozmówca, kiedy skończymy rozmowę
 2. Budowanie skutecznego drzewa argumentów, zawierającego zakodowane wezwanie do podjęcia działania przez rozmówcę
 3. Prowadzenie rozmówcy w taki sposób, aby samodzielnie chciał zmienić własną perspektywę a czasem nawet przekonania
 4. Formuły perswazyjne pracy z obiekcjami, na poziomie podświadomym, pokazujące nową perspektywę techniki wstawiania obrazów, wywołujących taki stan rozmówcy, który wpływa na podejmowane przez niego decyzje
 5. Proces nauki jest taki, aby najbardziej wyrafinowane umiejętności uczestnik przyswoił szybko, praktycznie i trwale

Szczegółowy program szkolenia zostanie dopasowany do specyfiki firmy i grupy. Szkolenie z technik perswazji doskonale wpisuje się w tematykę sprzedaży, dlatego uczestnikom zainteresowanym doskonaleniem umiejętności sprzedażowych zalecamy połączenie szkolenia z technik perswazji ze szkoleniem sprzedaży.

Ważne miejsce w programie oferowanego szkolenia zajmuje umiejętne wywieranie wpływu. Wykorzystujemy tutaj praktyczne techniki perswazji, ponieważ wywieranie wpływu jest często praktykowane przez pracowników działów sprzedaży, a nieumiejętne stosowanie powyższej techniki może wpływać negatywnie na wizerunek przedsiębiorstwa.

Miejsce i data szkolenia: do ustalenia
Sugerowana liczba uczestników: do 12 osób